ผู้ผลิต

อุปกรณ์วาวล์รายการ 1 สินค้า

อุปกรณ์วาวล์ผลิตจากวัสดุUPVCทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
สามารถใช้ในงานดรงอุตสาหกรรม