ผู้ผลิต

นโยบายการซื้อสินค้า 

 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวก

รายการสินค้าที่ต้องการซื้อโดยระบุรุ่น  ขนาด สี(ถ้ามี) 

จำนวนสินค้าที่ต้องการ

การรับสินค้าในกรณีให้จัดส่งโปรดแจ้งสถานที่ ชื่อผู้รับสินค้า และเบอร์ติดต่อ  

 ขอสงวนสิทธิ์การขาย กรณีไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ

  สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

  สั่งซื้อด้วย emailมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง [c_viriyapan@yahoo.com
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง 

 หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

  สั่งซื้อทางโทรศัพท์  

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-940-3046-7หรือ0818891979 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.  

   เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 2000 บาท หรือ 30 %
 • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

   การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [0818891979] หรืออีเมล์ c_viriyapan@yahoo.com

  นโยบายการชำระเงิน 

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
 
  ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท วิริยภัณฑ์ วานิชย์ จำกัด 

ออมทรัพย์

บิ๊กซีสะพานควาย

033-2-43765-6
 
  ธนาคารกรุงเทพ
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ พัฒนาการ 198-4-33081-9
 
  ธนาคารกสิกรไทย
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ ย่อยตลาดพัฒนาการ 708-2-15399-8
 
  ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ บิ๊กซีสะพานควาย 033-2-42468-7
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment จะเปิดดำเนินการในอนาคต

  2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข [02-9403048]
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง [c_viriyapan@yahoo.com]
  โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ (xx-xx-xxxx) มาด้วย

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9403046-7 ภายในวันและเวลาทำการ นอกเวลาติดต่อที่0818891979


   นโยบายการจัดส่งสินค้า 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อต้องยืนยันการชำระเงินก่อนส่งสินค้า  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Emailหรือทางโทรศัพท์

 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
 • ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
 • บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
 •  บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

   นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า 

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อแจ้งเปลี่ยนหรือซ่อมทันที นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่ท่านรับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนอะไหล่ให้ตามที่ตกลงไว้

     ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 02-9403046-         7หรือ0818891979 

   เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน,เปลี่ยนสินค้า,เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

ในกรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว
 • สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมเช่นหีบห่อชำรุด,อุปกรณ์พ่วงอื่นไม่ครบ
 • สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป

  นโยบายการรับประกันสินค้า 

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์  หากมีข้อกำหนดว่ามีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 ติดต่อที่0818891979หรือc_viriyapan@yahoo.com 

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 • สินค้าหมดประกัน
 • ไม่มี Void ของทางบริษัท
 • Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 • สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์สินค้าแตก หักเสียหายมีรอยขูดขีด
 • สินค้าถูกดัดแปลงแก้ไข
 • สินค้าใช้งานผิดประเภท
 • สินค้าถูกละเลยการดูแลรักษาเช่นการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นเมื่อครบตามเวลาที่กำหนด

หน้าหลักหน้าหลัก

สินค้าใหม่

No new products at this time

สินค้าขายดี

ไม่พบสินค้าขายดี

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ

สมัครรับจดหมายข่าว